Sirds

Een sirds is gebaseerd op een diepte beeld en een textuur. Pixel creëert en optimaliseert beiden, uitgaande van de door u gewenste uitstraling.

Er kan worden gewerkt met bestaand materiaal, maar ook alleen met een concept als uitgangspunt.

Sirds kunnen met beide freeview technieken bekeken worden. Met de oogassen parallel en met de oogassen gekruist.

Een sirds kan naadloos overgaan in een illustratie of er kan een stereoreeks aan worden toegevoegd.

Standaard levert Pixel een printklaar bestand.

Dieptebeelden kunnen worden gemaakt van een computermodel of door het bewerken van een 2D beeld.

Dieptebeelden met kleine details - zoals bijvoorbeeld veel letters - zijn minder geschikt voor sirds, omdat details moeilijk zichtbaar te maken zijn.

Texturen worden eerst ''tileable'' gemaakt en kunnen gebaseerd zijn op illustraties, foto‘s of fantasievormen. De belangrijkste eigenschap die een textuur moet bezitten is gedetailleerdheid en een min of meer chaotische structuur.

Door textuur en dieptebeeld op elkaar af te stemmen bereikt Pixel het best mogelijke resultaat.

top

Dieptebeeld van een foto.
Tileable textuur. Plaats de muis op de illustratie voor een animatie.
Texturen en dieptebeeld bij omslag
"Holland in 3D", uitgeverij Terra
De meest gebruikte kijktechniek is ''parallel viewing'' ofwel ''staren''. Daarbij worden de textuurstroken nooit veel breder dan 25 mm. Dit type sirds wordt gebruikt voor kleine afbeeldingen.

Voor grote afbeeldingen (billboards) is de ''cross-eyed" techniek of ''schelen'' geschikt.

Hierbij kunnen de textuurstroken een aantal decimeters breed worden, waardoor er veel meer te zien is wanneer er oppervlakkig naar het sirds wordt gekeken.

top

Freeviewen.
Boven: Staren. Onder: Schelen
Sirds kunnen verfraaid worden door ze te verwerken in een illustratie of door er een illustratie aan toe te voegen. Ook kan er een stereoreeks aan toegevoegd worden die ruimtelijk wordt zodra de sirds zichtbaar wordt.

In het voorbeeld is het sirds gemaakt van een grondtextuur met een dieptebeeld van een grondboor. De sirds gaat over in het aardoppervlak met daarop een weide. De weide is een stereoreeks die ruimtelijk wordt als men de sirds bekijkt.
top

Sirds met illustratie in de vorm van een stereoreeks. Voor Shell-Venster. Plaats de muis op de illustratie voor een animatie.
Bij sirds is de context en de communicatie naar het publiek van groot belang. Ondanks de rages die sirds teweeg brengen moet de toeschouwer uitleg krijgen over hoe de sirds bekeken dient te worden. Nieuwsgierigheid, competitiegeest en de fascinatie voor 3D doen de rest.

top

Voorbeelden van sirds.
Offerte aanvragen.
Andere 3D media.